Warunki i Zasady

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej

Wstęp

Witamy na stronie Business Garden.

Poniżej prezentujemy warunki, na jakich możesz korzystać z naszej strony internetowej www.businessgarden.eu, zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i gość. Proszę zapoznaj się z nimi uważnie przed skorzystaniem z serwisu.

Korzystając ze strony, akceptujesz niniejsze warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptujesz warunków, opuść stronę.

Kim jesteśmy

Domena businessgarden.eu obsługiwana jest przez Vastint Poland Sp. z o.o., firmę zarejestrowaną w Polsce, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052642. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa. Nasz numer NIP to: 5213004622.

Korzystanie ze strony internetowej

Otrzymujesz zgodę na tymczasowe korzystanie ze strony internetowej, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zmiany naszej usługi w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

Wszystkie kody identyfikacyjne, hasła i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne. Jeśli dojdziemy do wniosku, że nie zachowałeś poufności, możemy zablokować wszelkie dane dotyczące bezpieczeństwa (w tym hasła i kody).

Jeśli zezwalasz osobom trzecim na korzystanie z naszej strony, musisz się upewnić, że w pierwszej kolejności zapoznali się oni z warunkami i że ich przestrzegają.
Korzystaj z tej strony zgodnie z prawem i podanymi warunkami. W przypadku naruszenia zasad, możemy zawiesić Twoje prawo użytkowania strony lub całkowicie je zablokować.

Często aktualizujemy stronę i wprowadzamy na niej zmiany, jednakże, nie jesteśmy do tego zobligowani, w związku z czym, materiały na stronie mogą być nieaktualne.

Treści na stronie nie mają charakteru porad i nie powinieneś na nich polegać. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność prawną i koszty związane z pokładanym zaufaniem w stosunku do informacji prezentowanych na stronie przez kogokolwiek.

Przestrzegamy naszej polityki prywatności przy przetwarzaniu informacji o użytkownikach serwisu. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności pod linkiem [Wstaw link].

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje są dokładne.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich własności intelektualnych na stronie (na przykład praw autorskich do tekstów i projektów graficznych) oraz wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie. Są one chronione prawem autorskim.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać informację z dowolnej strony na witrynie w celach prywatnych, ale nie do użytku komercyjnego bez uzyskania od nas licencji. Nie możesz niczego zmieniać ani używać ilustracji, plików wideo i audio lub zdjęć oddzielnie od tekstu, który jest z nimi związany.

Jeśli naruszysz te warunki, tracisz prawo do korzystania z naszej strony i musisz zniszczyć lub zwrócić wszystkie wykonane kopie.

Nasza odpowiedzialność prawna wobec Ciebie

Nie gwarantujemy dokładności materiału na naszej stronie. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania z naszej strony ani utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności.

Wykluczamy również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów.

Nie wykluczamy prawnej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku naszego zaniedbania lub odpowiedzialności prawnej za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, lub w przypadku innych sytuacji, w których wykluczenie jest zabronione przez prawo.

Przestępstwa komputerowe

Jeśli zrobisz coś, co jest przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym. Prześlemy zgłoszenie do odpowiednich władz i podamy im twoją tożsamość.

Przykłady niewłaściwego użytkowania komputera obejmują wprowadzenie wirusa, Robaka, Trojana i innych plików szkodliwych pod względem technologicznym.

Nie próbuj uzyskać dostępu do naszej strony lub serwera lub jakiejkolwiek połączonej bazy danych ani też przeprowadzić żadnego “ataku” na stronę.

Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe pliki przesyłane za pośrednictwem naszej witryny.Łącza do naszej witryny

Użytkownik może podać legalny link do strony głównej naszej witryny internetowej, jeśli zawartość witryny użytkownika spełnia standardy naszej polityki użytkowania.

Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia tego uprawnienia w dowolnym momencie.

Nie wolno sugerować żadnego poparcia z naszej strony lub związku z nami, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Linki z naszej strony

Odnośniki na naszej stronie do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne witryny, ani za jakiekolwiek straty wynikające z ich użytkowania.

Zmiany

Istnieje możliwość zmiany warunków użytkowania strony. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z nimi, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Znak towarowy

Business Garden to nasz znak towarowy zarejestrowany na terenie Polski.

Prawo właściwie

Niniejsze Warunki i Zasady korzystania ze strony internetowej oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub związane z nimi, ich przedmiotem lub powstaniem (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków i Zasad korzystania ze strony internetowej lub z nimi związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach w Polsce.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas na adres info.poland@vastint.eu w przypadku jakichkolwiek pytań.

Mapy: © kontrybutorzy OpenStreetMap, openstreetmap.org/copyright.