Lietošanas noteikumi

Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.01.2021

Piekrišana Lietošanas noteikumiem

Laipni lūdzam Vastint Latvia SIA (turpmāk saukta par “Sabiedrība”, “mēs” vai “mums”) mājaslapā.

Sekojošie noteikumi (kopā ar citiem šeit pieminētajiem dokumentiem, tādiem kā Privātuma politika un Sīkdatņu politika, kopā saukti “Lietošanas noteikumi”) ir attiecināmi uz Jums, kad Jūs lietojat www.businessgarden.lv (“Mājaslapa”), tajā skaitā jebkuru tās saturu, iespējas, pozīcijas, funkcionalitāti vai pakalpojumus, kas ir piedāvāti Mājaslapā vai ar tās starpniecību.

Pirms sākat lietot Mājaslapu, lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt šos Lietošanas noteikumus, lai nodrošinātu, ka esat informēts par mūsu privātuma metodēm un Jūsu tiesībām un pienākumiem kā Mājaslapas lietotājam. Mēs iesakām Jums ik pa laikam pārlasīt Lietošanas noteikumus, lai Jūs būtu informēts par iespējamajām izmaiņām tajos.

Kas mēs esam

Mājaslapu uztur Vastint Latvia SIA, sabiedrība, kas ir reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Komercreģistrā ar Nr. 40003647511, ar juridisko adresi Mārupē, Malduguņu iela 4, LV-2167, Latvija.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Mājaslapas izmantošanu, Jūsu tiesībām un pienākumiem vai jebkādiem citiem saistītiem jautājumiem, ja Jūs vēlaties sazināties ar Sabiedrību vai veikt jebkādu citu saziņu, lūdzam adresēt Jūsu pieprasījumus/paziņojumus rakstiski Vastint Latvia SIA, Mārupē, Malduguņu iela 4, LV-1010, Latvija, katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai laika posmā no 9:00 – 17:00 vai uz e-pastu: info.latvia@vastint.eu. Paziņojumi, kas tiks saņemti e-pastā pēc plkst. 17:00 tiks uzskatīti par saņemtiem nākamajā darba dienā.

Personas datu apstrāde

Ja Jūs mums nodosiet jebkādus Jūsu personas datus, izmantojot Mājaslapu, tiks piemēroti sekojoši noteikumi:

Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, kas piemērojami Eiropas Savienības līmenī, kā arī saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Informējam, ka Jums ir iespēja sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz iepriekš minēto adresi vai uz jebkuru citu mūsu norādīto adresi Mājaslapā vai jebkurā no tās iespējām. Šādā gadījumā Jums būs jāsniedz mums atsevišķi Jūsu personas dati, piemēram: Jūsu vārds un uzvārds un kontaktinformācija (ieskaitot telefona numuru, e-pasta adresi).

Gadījumā, ja Jūs konkrēti piekrītat (sniedzot mums Jūsu personas datus), mēs varam izmantot Jūsu personas datus tiešā mārketinga vajadzībām, piemēram, lai sniegtu informāciju par mūsu pakalpojumiem, piedāvājumiem vai dažādiem ieguvumiem vai paziņot Jums par konkrētiem komerciāliem piedāvājumiem, individuāli pielāgotiem Jūsu iespējamajiem pieprasījumiem vai jautājumiem par Sabiedrību, mūsu pakalpojumiem vai produktiem. Sabiedrība reģistrē Jūsu IP adresi un vāc informāciju par Jums, izmantojot sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir teksta datnes, kuras Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē izvieto Jūsu apmeklētās mājaslapas, iepriekš par to saņemot Jūsu piekrišanu. Dažas no šīm sīkdatnēm ir svarīgas, lai mājaslapa pienācīgi darbotos, kamēr citas tiek izmantotas, lai iegūtu mājaslapu statistiku, analizētu lietotāju uzvedību un uzlabotu lapu, u.tml. Lūdzu, izlasiet mūsu zemāk pieejamo Sīkdatņu politiku sīkākai informācijai.

Mēs varētu izmantot Jūsu no sīkdatnēm iegūtos personas datus, lai uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi mūsu Mājaslapā, priekš demogrāfiskām un statistikas vajadzībām un kopumā, lai izpildītu administratīvās, grāmatvedības un tehniskās prasības. Iegūtie dati tiek izmantoti tikai augstākminētajiem mērķiem un tikai laika periodā, kurā tiek attīstīts un pārdots mūsu projekts. Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt dzēst Jūsu datus un/vai pārtraukt Jūsu datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, ka Jūsu personas dati netiek izmantoti mārketinga vajadzībām.

Sabiedrība neiznomās, nepārdos vai citādi nedalīsies vai neizpaudīs Jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kas minēti šajos noteikumus vai kad tas ir norādīts citādi datu iegūšanas brīdī.

Personām, kas ir saistītas ar mūsu Mājaslapas uzņēmējdarbības organizāciju (administratīvais, komerciālais vai mārketinga personāls, juridiskais departaments un sistēmas administratori) vai ārpakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas mūsu vārdā, veicot savus pienākumus vai sniedzot mūsu pielīgtus pakalpojumus, var būt pieeja Jūsu personas datiem. Šīm personām vai pakalpojumu sniedzējiem nav un tās neiegūs jebkādas tiesības ievākt vai apstrādāt Jūsu datus citiem mērķiem kā vien palīdzēt mums pienācīgi pārvaldīt Mājaslapu. Mums varētu būt pienākums izpaust Jūsu personas datus, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus.

Lasot šos Lietošanas noteikumus un turpinot izmantot Mājaslapu, Jūs dodat savu piekrišanu un atļauju Sabiedrībai apstrādāt Jūsu personas datus saskaņā ar šeit norādītajiem nosacījumiem un saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu Jums ir tiesības piekļūt, labot un papildināt Jūsu datus. Likumīgu iemeslu dēļ Jums ir tiesības iebilst Jūsu personas datu apstrādei vai pieprasīt šādu datu izdzēšanu.

Realizējot šīs tiesības, Jums ir tiesības iesniegt rakstisku pieprasījumu Sabiedrībai. Jums arī ir tiesības vērsties personas datu aizsardzības uzraudzības iestādē (Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā) un/vai tiesā.

Izmaiņas Lietošanas noteikumos

Mēs varam ik pa laikam pārskatīt un aktualizēt šos Lietošanas noteikumus pēc mūsu ieskatiem. Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, kad tās publicējam un Jūsu tālāka Mājaslapas izmantošana pēc pārskatīto Lietošanas noteikumu publicēšanas nozīmē, ka Jūs pieņemat un piekrītat šīm izmaiņām. Neierobežojot iepriekš minēto, no Jums tiek sagaidīts, ka Jūs pārbaudāt šo lapu katru reizi, kad piekļūstat Mājaslapai, lai pamanītu jebkādas mūsu veiktās izmaiņas un apzinātos tās, ņemot vērā, ka tās Jums ir saistošas.

Piekļuve Mājaslapai un konta drošība

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī atsaukt vai grozīt šo Mājaslapu un jebkuru tajā augšupielādētu pakalpojumu vai materiālu, pēc mūsu ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Jūs nepiekrītat šādiem grozījumiem, Jūs varat izvēlēties pārtraukt izmantot Mājaslapu. Mēs nebūsim atbildīgi (jebkāda iemesla dēļ), ja visa vai daļa no Mājaslapas nav pieejama jebkurā brīdī vai jebkurā laika periodā. Laiku pa laikam mēs varam liegt lietotājiem pieeju Mājaslapai (pilnībā vai daļēji).

Jūs esat atbildīgs, lai nodrošinātu visus pasākumus, kas nepieciešami, lai Jums būtu pieeja Mājaslapai.

Jums ir pienākums nodrošināt, ka visas personas, kas piekļūst Mājaslapai caur Jūsu interneta pieslēgumu, ir informētas par šiem Lietošanas noteikumiem un ka šīs personas ievēro tos.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājaslapa un viss tās saturs, iespējas un funkcionalitāte (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visu informāciju, programmatūru, tekstu, attēlojumu, attēliem, video un audio, un arī tās dizainu, atlasi un izkārtojumu) ir: (1) Sabiedrības, tās licences devēju, citu Interogo Holding AG sabiedrību vai citu šādu materiālu sniedzēju īpašums; un (2) aizsargātas saskaņā ar Latvijas un starptautiskajiem autortiesību, preču zīmju, patentu, firmu nosaukumu un/vai citu intelektuālā īpašuma vai īpašumtiesību tiesību aktiem.

Jums ir atļauts izmantot Mājaslapu tikai Jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Jums nav atļauts kopēt, mainīt, radīt atvasinātus darbus, publiski izstādīt, publiski izpildīt, pārpublicēt, lejupielādēt, uzglabāt vai raidīt jebkuru Mājaslapas materiālu, izņemot:

 • īslaicīgi uzglabāt šādu materiālu kopijas Jūsu datora brīvpieejas atmiņā (Random Access Memory, jeb RAM);
 • uzglabāt datnes, ko kešatmiņā automātiski ieraksta interneta pārlūkprogramma attēla uzlabošanas nolūkiem; un/vai
 • izdrukāt saprātīgu daudzumu lapu no Mājaslapas personīgai, nekomerciālai lietošanai.

Jums nav atļauts:

 • veikt izmaiņas jebkuru Mājaslapas materiālu kopijās;
 • izmantot jebkādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio secības vai jebkuras grafikas atsevišķi no pavadošā teksta un/vai citiem mērķiem, kas nav Jūsu personīgā, nekomerciālā lietošana;
 • dzēst vai izmainīt jebkuru autortiesību, preču zīmju vai citu īpašumtiesību paziņojumus no Mājaslapas materiālu kopijām.

Jums nav atļauts reproducēt, pārdot vai izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem jebkuru Mājaslapas daļu, piekļuvi Mājaslapai vai Mājaslapas lietošanu vai jebkurus ar Mājaslapas starpniecību pieejamos pakalpojumus vai materiālus.

Ja Jūs drukājat, kopējat, maināt, lejupielādējat vai citādi izmantojat jebkuru Mājaslapas daļu, pārkāpjot Lietošanas noteikumus, Jūsu tiesības lietot Mājaslapu nekavējoties izbeigsies un Jums ir jāatgriež vai jāiznīcina jebkuras materiālu kopijas, ko esat izgatavojis. Šādā gadījumā Jūs varat tikt brīdināts par darbībām no Sabiedrības puses saskaņā ar augstākminēto. Neviena tiesība, īpašumtiesības vai interese Mājaslapā vai attiecībā uz to vai jebkuru tās saturu nepāriet Jums, un visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas, patur Sabiedrība. Jebkāda Mājaslapas lietošana, kas nav īpaši atļauta saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir šo Lietošanas noteikumu pārkāpums un var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un citus tiesību aktus.

Sabiedrības preču zīme

Sabiedrības nosaukums, termins “Vastint” un visi saistītie nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizaini un saukļi ir Sabiedrības preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi. Jums nav atļauts izmantot šīs zīmes, reģistrētas vai nereģistrētas, bez iepriekšējās rakstveida piekrišanas no Sabiedrības. Visi citi nosaukumi, zīmoli un zīmes tiek izmantoti tikai identifikācijas nolūkam un ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības nosaukumi.

Aizliegta izmantošana

Jūs varat lietot Mājaslapu tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Jums ir pienākums zināt Latvijas tiesību aktus un apzināties šo Lietošanas noteikumu saturu. Neaprobežojoties ar sekojošām darbībām, Mājaslapu nedrīkst izmantot kā norādīts zemāk:

 • jebkurā veidā, kas pārkāpj jebkādus piemērojamo vietējo vai starptautisko tiesību aktu noteikumus;
 • sūtīt, apzināti saņemt, augšupielādēt, lejupielādēt izmantot vai atkārtoti izmantot jebkuru materiālu, kas neatbilst šeit norādītajiem noteikumiem;
 • pārraidīt vai veicināt jebkādu reklāmas vai veicināšanas materiālu, tajā skaitā “surogātpasta”, “ķēdes vēstuļu” vai “spama” vai citādu uzbāzīgu materiālu sūtīšanu;
 • Uzdoties vai mēģināt uzdoties par Sabiedrību vai Sabiedrības darbinieku, citu lietotāju vai personu vai organizāciju (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar e-pasta adrešu vai ekrāna nosaukumu, kas saistīti ar kādu no iepriekšminētajiem);
 • iesaistīties jebkādā citā rīcībā, kas ierobežo vai kavē jebkuras personas Mājaslapas lietošanu vai baudīšanu, vai kas pēc mūsu ieskatiem varētu kaitēt Sabiedrībai (ieskaitot tās saistītās personas vai sadarbības partnerus) vai Mājaslapas lietotājiem vai pakļaut tos atbildībai.

Mājaslapas lietotājiem papildus nav atļauts:

 • izmantot Mājaslapu jebkādā veidā, kas varētu atspējot, pārslogot, bojāt vai nodarīt kaitējumu Mājaslapai vai traucēt jebkurai citai personai lietot Mājaslapu, ieskaitot tās spēju iesaistīties reālā laika darbībās ar Mājaslapu;
 • izmantot jebkādu robotu, zirnekli vai citu automatizētu ierīci, procesu vai līdzekli, lai piekļūtu Mājaslapai ar jebkādam mērķim, ieskaitot uzraudzīt (monitorizēt) vai kopēt jebkuru Mājaslapas materiālu;
 • izmantot jebkādu mehānisku procesu, lai uzraudzītu (monitorizētu) vai kopētu jebkuru Mājaslapas materiālu vai jebkādam citam neatļautam mērķim bez mūsu iepriekšējās rakstiskas piekrišanas;
 • izmantot jebkādu ierīci, programmatūru vai rutīnu, kas traucē pienācīgu Mājaslapas darbību;
 • ievadīt jebkādus vīrusus, trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi;
 • mēģināt iegūt neatļautu pieeju, iejaukties, bojāt vai izjaukt jebkuru Mājaslapas daļu, serveri, uz kura tiek glabāta Mājaslapa vai jebkuru serveri, datoru vai datu bāzi, kas saistīta ar Mājaslapu;
 • uzbrukt Mājaslapai ar pakalpojumatteices uzbrukumu vai izkliedēto pakalpojumatteices uzbrukumu;
 • citādi mēģināt traucēt pienācīgu Mājaslapas darbību.

Uzraudzība, aizsardzība un pārtraukšana

Mums ir tiesības:

 • veikt attiecīgas tiesiskās darbības, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar vēršanos tiesībsargājošās iestādēs prettiesiskas vai neatļautas Mājaslapas izmantošanas gadījumā;
 • saņemt pilnu kompensāciju par jebkuriem un visiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši ir radīti, neatbilstoši lietojot Mājaslapu, ieskaitot gadījumus, kad netiek ievēroti šie Lietošanas noteikumi;
 • jebkādu iemeslu dēļ pārtraukt Jūsu pieeju visai vai daļai no Mājaslapas, tajā skaitā, bet, neaprobežojoties gadījumos, kad ir pārkāpti šie Lietošanas noteikumi.

Neierobežojot iepriekšminēto, mums ir tiesības pilnībā sadarboties ar jebkurām tiesībsargājošajām iestādēm un/vai izpildīt jebkuru tiesas rīkojumu, kas uzliek par pienākumu atklāt jebkuras personas, kas publicē jebkādus materiālus mūsu Mājaslapā vai ar tās palīdzību, identitāti. Jūs atsakāties celt pretenzijas vai prasības pret Sabiedrību par jebkādām prasībām, kas radušās, Sabiedrībai veicot uzraudzības vai aizsardzības darbības.

Paļaušanās uz ievietoto informāciju

Informācija, kas ir piedāvātā Mājaslapā vai caur to ir darīta pieejama tikai vispārīgai informācijai. Mēs negarantējam šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Jūs uzņematies risku jebkādai paļaušanās uz šo informāciju. Mēs atsakāmies no visām saistībām un atbildības, kas rodas no Jūsu vai jebkura cita Mājaslapas lietotāja paļaušanās uz šiem materiāliem vai jebkuras citas personas, kas varētu tikt informēta par Mājaslapas saturu.

Izmaiņas Mājaslapā

Mēs ik pa laikam varam atjaunot Mājaslapu, bet tās saturs nav obligāti pilnīgs vai aktuāls jebkurā attiecīgajā brīdī. Jebkurš no materiāliem Mājaslapā var būt novecojies jebkurā attiecīgajā brīdī, un mums nav pienākums atjaunot šādu materiālu. Mēs varam veikt izmaiņas Mājaslapā jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma. Mēs varam liegt pieeju Mājaslapai (pilnībā vai daļēji) vai slēgt to uz nenoteiktu laiku.

Informācijas sniegšana un ziņojumi mums

Lūdzam ņemt vērā, ka Sabiedrība un tās apakšuzņēmēji un ar to saistītie uzņēmumi (“Vastint grupa”) saņem lielu daudzumu nevēlamu ziņojumu un e-pastu saistībā ar komerciālām iespējām. Jebkurš mums sūtīts ziņojums caur Mājaslapu vai ar e-pastu bez iepriekšēja pieprasījuma no Vastint grupa puses tiek uzskatīts par nevēlamu. Jūsu ziņojums netiks uzskatīts par formālu iepazīstināšanu ar mājaslapu vai projektu, un Vastint grupa nepiekrīt nekādām vienošanām par maksājumiem, konfidencialitātes apņemšanos vai citām vienošanām, saņemot vai izskatot Jūsu ziņojumu. Turklāt Vastint grupai nevar būt jebkādā veidā saistošs Jūsu e-pasts un/vai tā saturs, vai Vastint grupa nekādā veidā nevar būt ierobežota kārtot konkrēto jautājumu pēc saviem ieskatiem.

Nosūtot mums nevēlamu e-pastu, Jūs pilnībā apstiprināt un piekrītat augstākminētajam. Ja Jūs nepiekrīt augstākminētajam, lūdzam mums nesūtīt ziņojumu.

Informācija par Jums un Jūsu Mājaslapas apmeklējumiem

Visi personu dati, ko mēs ievācam ar Mājaslapu, ir pakļauti mūsu Privātuma politikai, kas pieejama zemāk. Sniedzot mums jūsu personas datus, kad lietojat Mājaslapu, Jūs apliecināt un garantējat, ka visi Jūsu sniegtie dati ir pilnīgi, akurāti un aktuāli.

Saites uz Mājaslapu

Jūs drīkstat izveidot saiti uz Mājaslapu (www.businessgarden.lv), pie nosacījuma, ka Jūs to darāt taisnīgā un tiesiskā veidā un tas nebojā mūsu reputāciju vai Jūs negūstat labumu no tā, bet Jūs nedrīkstat izveidot saiti tādā veidā, lai radītu iespaidu par jebkāda veida asociāciju, apstiprinājumu vai atzīšanu no mūsu puses bez iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

Jūs nedrīkstat izveidot saiti no jebkuras Mājaslapas, kas nepieder Jums.

Mājaslapu nedrīkst ierāmēt jebkurā citā mājaslapā, kā arī Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz jebkuru citu Mājaslapas daļu kā tikai uz sākumlapu bez skaidri izteiktas rakstiskas piekrišanas no Sabiedrības puses.

Jūs piekrītat sadarboties ar mums, lai pārtrauktu neatļautu ierāmēšanu vai sasaisti. Ja Jūs esat atbildīgs par šādām darbībām, mēs paturam tiesības bez iepriekšēja paziņojuma atsaukt atļauju izveidot saiti.

Saites uz Mājaslapu

Ja Mājaslapa satur saites uz citām mājaslapām un trešo personu sniegtiem resursiem, šīs saites ir paredzētas tikai Jūsu ērtībai. Tas ietver saites reklāmās, tajā skaitā reklāmkarogos un sponsorētajās saitēs. Mums nav kontroles pār šajās mājaslapās un resursos esošo saturu, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību to vietā vai par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, Jums tos izmantojot. Ja Jūs izlemjat piekļūt jebkurai no trešo personu mājaslapām, kuru saites ir Mājaslapā, Jūs to darāt pilnībā uz sava riska un atbilstoši šo mājaslapu lietošanas noteikumiem.

Ģeogrāfiskie ierobežojumi

Sabiedrība atrodas Latvijā. Piekļuve Mājaslapai var būt prettiesiska atsevišķām personām vai no atsevišķām valstīm. Ja Jūs piekļūstat Mājaslapai ārpus Latvijas, Jūs to darāt pēc savas iniciatīvas un esat atbildīgs par atbilstību vietējiem tiesību aktiem, kas uz Jums attiecas, izmantojot Mājaslapu. Ja Jūs esat lietotājs, kas mijiedarbojas ar Sabiedrību no vietas, kas atrodas ārpus Latvijas, sniedzot savus personas datus, Jūs piekrītat Jūsu personas datu nodošanai un apstrādei Latvijā.

Atteikšanās no garantijām

Jūs saprotat, ka mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka datnes, kas pieejamas lejupielādei no interneta vai Mājaslapas būs bez vīrusiem vai citiem iznīcinošiem kodiem. Jūs esat atbildīgs ieviest pietiekamas procedūras un kontrolpunktus, lai apmierinātu Jūsu konkrētās vajadzības antivīrusu aizsardzībai, un datu ievades un izvedas precizitātei. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radīts ar pakalpojumatteices uzbrukumu, vīrusiem vai citiem tehnoloģiski kaitējošiem materiāliem, kas var inficēt Jūsu datora iekārtas, datorprogrammatūru, datus vai citu Jums piederošo materiālu sakarā ar to, ka izmantojat Mājaslapu vai jebkurus pakalpojumus vai preci, kas iegūti ar Mājaslapas starpniecību, vai, lejupielādējot jebkuru materiālu, kas ir pieejams Mājaslapā vai jebkurā mājaslapā, kuras saite ir izvietota tajā.

Jūs uzņematies risku par Mājaslapas, tās satura vai jebkuriem pakalpojumiem vai preci, kas iegūti ar Mājaslapas starpniecību, izmantošanu no Jūsu puses. Mājaslapa, tās saturs un jebkuri pakalpojumi vai prece, kas iegūtu ar Mājaslapas starpniecību, ir nodrošināti uz “kā ir” un “kā pieejams” pamata bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām. Ne Sabiedrība, ne personas saistītas ar Sabiedrību šim, materiālam nedod jebkādu garantiju attiecībā uz pilnību, drošību, drošumu, kvalitāti, precizitāti un pieejamību Mājaslapā. Neierobežojot iepriekšminēto, Sabiedrība vai jebkurš, kas ir saistīts ar Sabiedrību, negarantē, ka Mājaslapa, tās saturs vai jebkuri pakalpojumi vai prece, kas iegūti ar Mājaslapas starpniecību, būs precīzi, droši, bez kļūdām vai nepārtraukti, ka Mājaslapa vai serveris, kas nodrošina tās pieejamību, ir bez vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem vai ka Mājaslapa vai jebkuri pakalpojumi vai prece, kas iegūti ar Mājaslapas starpniecību, citādi apmierinās Jūsu vajadzības un vēlmes.

Sabiedrība ar šo noliedz jebkādas tiešas vai netiešas, likumiskas vai citādas garantijas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar garantijām uz piemērotību pārdošanai, tiesību nepārkāpšanu vai piemērotību konkrētajam mērķim.

Iepriekšminētais neattiecas uz garantijām, kuras nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Atbildības ierobežošana

Nekādā gadījumā Sabiedrība, tās apakšuzņēmēji vai licences devēji, pakalpojumu sniedzēji, darbinieki, pārstāvji, amatpersonas, vadītāji vai dalībnieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem saskaņā ar jebkuru tiesību teoriju, kas rodas no vai saistībā ar Mājaslapas, mājaslapu, kuru saites ir pieejamas Mājaslapā, jebkura Mājaslapas vai šo citu mājaslapu satura vai jebkuru pakalpojumu un preces, kas iegūta ar Mājaslapas vai šo citu mājaslapu starpniecību, izmantošanu vai nespēju to izmantot, tajā skaitā jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, izrietošiem vai sodošiem zaudējumiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar miesas bojājumiem, sāpēm, ciešanām, emocionāliem pārdzīvojumiem, negūtiem ieņēmumiem, negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudēšanu vai paredzēto uzkrājumu zaudēšanu, lietošanas zaudēšanu, nemateriālo vērtību zaudēšanu, datu zaudēšanu, neskatoties uz to, vai tas ir radies ārpus līgumiski (t.sk. nolaidības gadījumā), pārkāpjot līgumu vai citādi, pat tad, ja tas bija paredzams.

Iepriekšminētais neattiecas uz atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizsargāt, atlīdzināt un necelt pretenzijas pret Sabiedrību, tās apakšuzņēmējiem un licences devējiem, to attiecīgajām amatpersonām, vadītājiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem, pārstāvjiem, licenču devējiem un piegādātājiem par jebkādām prasībām, atbildību, zaudējumiem, spriedumiem, lēmumiem, kaitējumu, izmaksām, izdevumiem vai citiem maksājumiem (tajā skaitā samērīgiem juridiskajiem izdevumiem), kas rodas no vai saistībā ar šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanu vai Mājaslapas izmantošanu no Jūsu puses, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar jebkura Mājaslapas satura, pakalpojumu vai produktu izmantošanu vai Jums izmantojot informāciju, kas iegūta Mājaslapā.

Piemērojamais likums un jurisdikcija

Visi jautājumi saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem un jebkuri strīdi vai prasības, kas rodas no vai ir saistīti ar tiem, to priekšmetu vai to rašanos (katrā gadījumā, skaitot ārpus līgumiskus strīdus un prasības) tiek regulēti un, interpretēti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, neīstenojot jebkādas izvēles tiesības vai tiesību kolīziju noteikumus vai nosacījumus.

Jūs piekrītat iesniegt jebkādu juridisku prasību, darbību vai procesu, kas rodas no vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai Mājaslapu, ekskluzīvi kompetentajām tiesām, kas atrodas Latvijā.

Atteikšanās un daļēja spēkā neesamība

Neviena atteikšanās no šiem Lietošanas noteikumiem no Sabiedrības puses netiks uzskatīta par turpmāku vai pastāvīgu atteikšanos no šī noteikuma vai nosacījuma vai jebkura cita noteikuma vai nosacījuma, un jebkāda tiesību neaizstāvēšana no Sabiedrības puses netiks uzskatīta par atteikšanos no šādas tiesības vai noteikuma.

Ja jebkuru no šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem kompetentās jurisdikcijas tiesa atzīst par jebkādu iemeslu dēļ spēkā neesošu, pretlikumīgu vai nepiemērojamu, šāds nosacījums tiks izslēgts vai ierobežots, tādējādi, lai pārējie Lietošanas noteikumu nosacījumi būtu pilnībā spēkā esoši.

Pilnīga vienošanās

Šie Lietošanas noteikumi sastāda vienīgo un pilnīgu vienošanos starp Jums un Sabiedrību saistībā ar Mājaslapu un aizstāj visas iepriekšējās un esošās vienošanās, līgumus, apliecinājumus un garantijas, gan rakstītas, gan mutiskas, saistībā ar Mājaslapu.

Jūsu komentāri un jautājumi

Visas Jūsu atgriezeniskās saites, komentāri, pieprasījumi pēc tehniskā atbalsta vai citas komunikācijas saistībā ar Mājaslapu ir jāiesniedz caur info.latvia@vastint.eu.

Mājaslapu uztur Vastint Latvia SIA, sabiedrība, kas ir reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrēta Komercreģistrā ar Nr. 40003647511, ar juridisko adresi Mārupe, Malduguņu iela 4, LV-2167, Latvija. Sabiedrība ir saistītā sabiedrība Interogo Holding AG.

Paldies, ka izmantojat mūsu mājaslapu!

Kartes: © OpenStreetMap veidotāji